Phương thức vận chuyển


Miễn phí vận chuyển

Miễn phí vận chuyển cho đơn hàng có giá trị từ 250.000đ (sau chiếc khấu). Thời gian nhận hàng từ 01 - 02 ngày làm việc đối với các đơn hàng ở địa bàn TP. HCM; từ 03 - 04 ngày làm việc với các đơn hàng ở ngoài địa bàn TP. HCM.


Phí vận chuyển áp dụng linh hoạt tùy theo từng tỉnh thành.


Giao hàng nhanh chóng và đảm bảo

1. Trách nhiệm xử lý đơn hàng và vận chuyển sản phẩm đến khách hàng do Happybook đảm nhận và phụ thuộc vào hình thức thanh toán và vận chuyển cho các sản phẩm mà khách hàng khai báo khi tạo đơn hàng.