Không phải quyển sách nào cũng đưa ra
được giải pháp cho doanh nghiệp,
nhưng có thể mang đến một gợi ý,
một phương thức để tìm ra giải pháp.

Hãy để sách
cho bạn thêm nhiều
kiến thức hữu ích

Những Bộ sách kinh doanh sẽ góp phần chuyển tải, lan tỏa những triết lý kinh doanh tiến bộ và tri thức quản trị rộng rãi hơn.

KHỞI NGHIỆP

467,000
667,000

QUẢN TRỊ - LÃNH ĐẠO

494,000
706,000

SALE - MARKETING

362,000
517,000

ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN

Sách giúp mở thêm trí tuệ, bổ sung tri thức, nâng cao năng lực sáng tạo. Sách cũng sẽ là những người thầy có mặt bất cứ lúc nào để giúp nhân viên học hỏi, tích lũy kinh nghiệm.
QUÀ TẶNG Ý NGHĨA

Sách sẽ là quà tặng thiết thực vì sách chứa cả thế giới bên trong nó.
HOẠT ĐỘNG GIẢI TRÍ

Cân bằng công việc và cuộc sống.

KỸ NĂNG LÀM VIỆC

663,000
947,000

TINH THẦN

313,000
448,000

THAM KHẢO

594,000
848,000