Một hơi thở - một đời người

- Lúc mới sinh ra đời, hoạt động đầu tiên con người kết nối với sự sống chính là HƠI THỞ - hít vào (rồi mới cất tiếng khóc chào đời).

Và khi từ giã cõi đời, hoạt động cuối cùng con người vĩnh biệt với cuộc sống cũng là hơi thở - thở ra (trút hơi thở cuối cùng).

- Sự kết nối giữa việc HÍT VÀO và THỞ RA đó chính là SỰ SỐNG. Cũng như khoảng không kết nối giữa điểm hít vào và thở ra chính là một ĐỜI NGƯỜI.
 

 -Hơi thở có liên quan mật thiết với trạng thái cảm xúc, tâm lý của chúng ta. Khi ta buồn, hạnh phúc, hào hứng hay giận giữ,... thì hơi thở cũng chính vì thế mà cũng có sự khác nhau, có khi ta thở dài, thở sâu, hay nhẹ nhàng, có lúc thở mạnh hay có khi thở ngắn, thở dốc...

- Có những vùng trên cơ thể với các cơ quan bộ phận bên trong sẽ tương ứng với những vùng năng lượng đại diện của sự Khởi đầu sự sống (Bụng) - Duy trì sự sống (Ngực) và Chuyển hóa (Đầu).


- Vậy nên mới có những bài tập dành cho hơi thở, tập thiền, yoga, giúp chúng ta bình yên hơn, thanh lọc được tâm trí, xử lý tốt hơn với những cảm xúc tiêu cực, tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề khó khăn tốt hơn... và giúp chúng ta cảm nhận được hạnh phúc là ngay tại bên trong chính mình.


Ngọc Lắng tâm



Bài mới nhất
happy stories, happy life, startup, creative